חוויה עתיקה בתוך ריאה ירוקה

בסמוך ליישוב ליבנה ובעיבורו של יער יתיר, נמצאת חורבת ענים.

ראשית ההתיישבות במקום מתקופת המקרא.

ענים מוזכרת ברשימת ערי שבט יהודה (יהושע פרק טו) כחלק מהישובים בהר.

בראש הגבעה של הישוב הקדום נמצאה ונחפרה מצודה מתקופת מלכי יהודה.

בחפירות בתל ערד נמצא אוסטרקון, המלמד שענים הייתה אחד מספקי השעורה והתבואה של המצודה הגדולה בערד.

בסמוך לענים וממזרח לה, נמצאו מספר מתקנים חקלאיים מעניינים אשר שימשו כפי הנראה לעיבוד תוצרת חקלאית שגדלה במקום.

בתקופת התלמוד התקיים במקום כפר יהודי עם בית כנסת בעל ממדים צנועים יחסית, במבנה דומה לבתי הכנסת המוכרים לנו באזור: סוסיא, אשתמוע, מעון.

כמו בתי הכנסת האחרים, גם בענים פתח אולם התפילה בצד מזרח, הוא חסר עמודים באולם התפילה, ובמת ארון קודש שלו פונה צפונה לכיוון ירושלים.

בתקופת התלמוד שכנה בסמוך לענים היהודית, ענים הנוצרית, בה ניתן לראות שרידי כנסייה ביזנטית. שני ישובים אלו מתועדים כבר במאה ה-4 ,בספרו של אווזביוס ה"אונומסטיקון".

למרגלות גבעת בית הכנסת מצויות מערות מגורים רבות ואף נמצאה "מערת מילוט" מתחת לחלל בית הכנסת. ניתן לזחול במערה זו ולהתקדם בנבכיה בסיוע פנסים. באחד מהחללים במערה יש שרידים של בית בד, עדות למלאכה חקלאית בה עבדו תושבי ענים הקדומה.

מסלול הליכה רגלי קל ויפה אשר הכשירו אנשי קק"ל, עובר בתוך היער בין מתקנים חקלאיים קדומים.