גלרית אילת פולק – מעון

ציירת שיצירותיה השתתפו במגוון תערוכות

בארץ ובחו”ל. ציורי שמן של יודיקות, נושאים

מן התנ”ך, נופי ארץ הקודש וציורי סוסים.

אילת פולק: 058-7236235

ayeletgalery@gmail.co