סטודיו “מעשה חושב” – סוסיא

רקמת תשמישי קדושה ומתנות יופי.

נרתיקי טלית, כיסויי חלות ופלטות, מעילי

ספרי תורה, מתנות ועוד… חוה שטרן,

סוסיא: www.choshev.com

052-5665014