אום דרג'

בגובה 523 מ' מעל פני הים, גבעה נישאת ברמת מדבר יהודה. בראש הגבעה מבנה נטוש והרוס של משטרת ספר ירדנית. מהמקום תצפית נוף יפה על רמת מדבר יהודה ומפְתחי הנחלים הגדולים ערוגות, חבר וצאלים.