ביר א-שרקי

מאגורת מים קדומה שנחצבה בסלעי הקרטון של רמת מדבר יהודה. בסמוך למאגורה הקדומה נחצבה בשנים האחרונות מאגורה נוספת שמחזיקה מים בכל ימות החורף וכן לתוך ימי הקיץ החמים. המאגורה משמשת להשקיית עדרי צאן מקומיים.