בריכת חשם אל כרם

בריכת אגירה של מי גשמים בגודל 5X8 מ', חלק מהבריכה מוצל בשל תקרת סלע. המקום מתמלא במים טובים לאחר גשמים היורדים באזור.