בריכת כרמל המקראית

בריכה גדולה בגודל 25X30 מ' ועומק של עד 6 מ', בסיסה של הבריכה מהתקופות הקדומות.

בקיר הצפוני הצמוד לבריכה נמצאת נקודת הנביעה לבריכה.

בסמוך לבריכה שרידי כנסיה ביזנטית ומעל הבריכה לצד דרום נמצאים שרידי מצודה צלבנית.

הכניסה לבריכה בתאום בלבד מול כוחות הביטחון