דביר הקדומה (תל רבוד)

"ויאמר כלב אשר יכה את קרית ספר ולכדה ונתתי לו את עכסה בתי לאשה וילכדה עתניאל בן קנז אחי כלב הקטן ממנו ויתן לו את עכסה בתו לאשה" (שופטים א, יב-יג). דביר היא קרית ספר, הייתה עיר חזקה ומבוצרת בתקופה הכנענית. בחפירות במקום נמצאו שרידיה של חומה כנענית. בתקופת המלוכה נבנתה בדביר אחת הערים הגדולות והחשובות ביהודה. התל נמצא מול היישוב עתניאל של ימינו ומעל לנפתוליו של נחל חברון.