חורבת יתיר (ויער יתיר)

בתוככי יער יתיר, היער הנטוע הגדול במדינה, נמצאת חורבת יתיר. על פי הכתוב בספר יהושע יתיר הייתה עיר של לויים בתקופת המקרא. לאחר שדוד מנצח את העמלקים הוא שולח מהשלל לזקני יהודה. גם אנשי יתיר מקבלים מהשלל: "וישלח מהשלל לזקני יהודה רעהו לאמר הנה לכם ברכה משלל אויבי ה' לאשר בבית אל ולאשר ברמות נגב ולאשר ביתיר" (שמואל א', ל'). יתיר מוזכרת גם במפת מידבא (מאה 6 לספירה) אלא שאז היא כבר נוצרית. בחפירות במקום נמצאה כנסייה עם כתובות מגיות שונות. מראש התל הקדום תצפית היקפית על יער יתיר והרי חברון. ניתן להגיע למקום ברכב רגיל, בנסיעה על שביל עפר כבוש וטוב.