חורבת ענים

חורבת ענים מצויה על גבעה ברום 685 מ' מעל פני הים, סמוך לה נמצא היישוב ליבנה (שני).
מיקומה הגיאוגרפי, הממצא הקרמי שנמצא בה ושימור השם "חר' עוינא א-תחתא" הביאו לזיהויה עם ענים של תקופת המקרא (יהושע טו,נ) ועם ענים התלמודית.
בראש הגבעה של חורבת ענים ישנם שרידים של מצודה מתקופת מלכי יהודה.
בהכנ"ס בחורבת ענים נחשף בשנים 1988 – 1989 ע"י צבי אילן ודוד עמית ומבחינה טיפוסית הוא זהה לקבוצת בהכנ"ס שנמצאו בדרום הר חברון. מתחת לבית הכנסת נמצאה מנהרת מילוט אשר ניתן לזחול בה. בסמוך לחורבה ישנו מסלול קצר בינות לעצי היער – שביל המתקנים החקלאיים.