מכוורת ארקין – אביגיל

מכוורת משפחתית עוסקת בהפקת דבש טבעי ואיכותי. ינון: 052-6990474

inonar@walla.com