מעיינות זיף

למרגלות התל ישנם מעיינות שניתן לשכשך בהם וכן מעיין ניקבה ובאר מים פתוחה.