שביל החוות

על קו התפר בין ההר למדבר נמצא שביל החוות. השביל הנוח והרחב מחבר בין

חוות יתיר לחוות מעון. לאורך הדרך בורות מים, מערות מגורים, גתות קדומות

ותצפיות מרהיבות להר ולמדבר.