אוהל אירוח – חוות מעון

לאירועים עד 60 איש. אירוח קבוצות במקום:

שיחות, סדנאות בתנועה, עבודה בבוץ, אפיה

ובישול וארוחות תוצרת המקום, הופעות

אקוסטיות של תושבי המקום, מכירת מוצרי

הבית, וסיור מודרך. בתיאום מראש.

מוריה: 052-6070942