בית הארחה- סוסיא    

מרכז סיור ולימוד סוסיא

במרכז סיור ולימוד סוסיא חדרי גן מעוצבים.

חדרי אוכל )אופציה לחדרי אוכל נפרדים

לקבוצות(, אולמות פעילות, כיתות, בית כנסת,

מדשאות, בריכת שחיה )נפרדת( בעונה, ארוחות

וטעימות בכשרות מהדרין האירוח כולל טיולים

וסיורים באזור. ליחידים וקבוצות.

1599-507-517

www.susya.org.il