יקב זיו – בנגוהות

www.adekvate.com

מוזמנים לחוויית טעימות לחובבי יין בשילוב גבינות בתיאום
מראש. יקב זיו על כל יינותיו כשר לכל ימות השנה ולחג פסח.
לתיאום חוויית טעימות, רכישת מוצרי בוטיק וליצירת קשר

דניאלה: Zanwinery@gmail.com ,054-8318602