יקב יתיר – בקעת ערד

סדנאות לחובבי יין. קבוצות קטנות בלבד.

בתיאום עם אתי אדרי:

y_yatir@zahav.net.il ; www.yatir.net ,052-8308196