עין אבידן בעתניאל, הבריכה במשק מן והבור באביגיל פתוחים לרחצה